Hướng dẫn cấu hình máy in phim lên eFilm Workstation

Published on by Nguyễn Ngọc Phúc

Thêm máy in DICOM vào eFilm workstation 3.4.0

Thêm máy in DICOM vào eFilm workstation 3.4.0

eFilm workstation là một phần mềm tuyệt vời, bạn có thể sử dụng eFilm để đọc hình ảnh x-quang KTS. Đặc biệt, nếu bạn có máy in phim x-quang, bạn có thể ra lệnh in ngay trong ứng dụng eFilm. Phần dưới đây, tôi sẽ hướng dẫn cấu hình máy in phim lên eFilm Workstation.

Hướng dẫn cấu hình máy in phim x-quang lên eFilm workstation 3.4.0

Trong bài hướng dẫn này tôi sử dụng các thiết bị và phần mềm sau:

 • Phần mềm eFilm Workstation 3.4.0 không bản quyền (bạn có thể sử dụng phiên bản eFilm mới hơn), nếu chưa có eFilm, download eFilm Worksation TẠI ĐÂY.
 • Máy in phim x-quang laser DryPix Smart của Fujifilm (xem thông tin máy in phim DryPix Smart)
 • Máy tính Win 7 đã kết nối sẵn với máy in film DryPix, và phần mềm ExamVue của JPI Healthcare. (Bạn có thể thay thế ExamVue bằng phần mềm quản lý ảnh X-quang khác tương tự của KONICA, FUJIFILM, KODAK...)

Lưu ý: Có thể sử dụng các máy in phim khác tương tự DryPix.

Dưới đây là các bước hướng dẫn cách thêm máy in phim lên ứng dụng eFilm workstation.

 • Bước 1: Lấy thông tin của máy in phim cần cài đặt.
 • Bước 2: Cấu hình máy in phim vào trong ứng dụng eFilm

Xem thêm:

Lấy thông tin máy in DICOM (máy in phim x-quang)

Bạn cần các thông tin sau để thêm vào eFilm

 • Tên máy in: DRYPIX
 • AETitle: DRYPIX
 • Địa chỉ IP: 172.16.1.xx (đỉa chỉ IP của máy in)
 • Cổng: 17238
 • Mật độ (Min 3; Max 300)
 • Tùy chọn in: Bản sao (copy): 1 (để 1 in 1 film/lệnh; để 3 in 3 bản sao 1 lệnh)
 • Kiểu phim x-quang: BLUE FILM
 • Nơi đến của lệnh in: MAGAZINE
 • Kiểu phóng đại: CUBIC
 • Kiểu ưu tiên: MED
 • In dọc: PORTRAIT (có thể in LANDSCAPE)
 • Kích thước film: 8INX10IN
 • Smoothing: Sharp
 • Trim: NO

Nếu bạn đang sử dụng X-quang kỹ thuật số, chạy phần mềm ExamVue, hoặc phần mềm tương tự. Bạn có thể vào phần Cấu hình, để lấy các thông tin máy in DICOM. Nếu không biết, hãy hỏi các kỹ sư của bên bán máy in phim.

Hai chỉ số bao gồm: Địa chỉ IP của máy in và Cổng máy in là quan trọng nhất. Các thông tin còn lại, không có nhiều khác biệt so với máy in phim của tôi.

Bạn đang dùng kích thước film x-quang loại nào thì khai báo đúng loại đó. Của tôi là film FUJI 8x10 INCH.

Thêm thông tin máy in phim vào phần mềm eFilm workstation

Bây giờ, chúng ta cần thêm thông tin máy in phim DICOM vào phần mềm eFilm workstation 3.4.0

Trong eFilm, bạn vào menu File, đi tới DICOM Print, truy cập vào Configure (Cấu hình).

Cửa sổ Edit Properties hiện lên, chọn Tab DICOM Printers. Bây giờ, hãy nhập các thông tin vào:

 • Description: DRYPIX; AETitle: DRYPIX; IP Address: ip của máy in; Port: cổng máy in
 • Format: STANDARD\1.1 
 • Priority: MED
 • Medium: BLUEFILM
 • Copies: 1
 • Film Orientation: PORTRAIT
 • Film size: 8INx10IN
 • Magnification Type: CUBIC
 • Smoothing: SHARP
 • Film Destination: PROCESSOR
 • Trim: NO
 • Resolution: 200 DPI
 • Config: để trống
 • Densities: Min = 3; Max = 300; Border: để trống; Empty: để trống

Sau đó nhấn Add để thêm máy in phim vào eFilm.

Để in trong eFilm, bạn cần tích vào dấu tích hình vuông phía dưới bên phải bức ảnh đang mở. Vào File -> DICOM Print -> Print. Cửa sổ DICOM Print hiện ra, nhấn Print để hoàn tất.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của tôi về cách cấu hình máy in phim x-quang lên eFilm workstation 3.4.0

Published on Máy in film X-quang

To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post