Phần mềm DICOM miễn phí - MicroDicom

Published on by Nguyễn Ngọc Phúc

MicroDicom

MicroDicom

MicroDicom là ứng dụng xử lý và lưu giữ hình ảnh ở định dạng DICOM. Trình xem  DICOM của MicroDicom được trang bị hầu hết các công cụ phổ biến để thao tác với hình ảnh DICOM. Ngoài giao diện trực quan, trình xem DICOM của MicroDicom được miễn phí sử dụng với mục đích phi thương mại. MicroDicom là phần mềm DICOM miễn phí, đã có hơn 1 triệu lượt tải về.

MicroDicom - Phần mềm DICOM miễn phí

Trình xem DICOM của MicroDicom có thể mở các file DICOM (*.DCM) do máy X-quang, PET, MRI, CT Scan, US ultra...

Trình xem DICOM của MicroDicom bao gồm các tính năng:

 • Mở và lưu hình ảnh y tế ở dịnh dạng DICOM
 • Mở hình ảnh ở các định dạng đồ họa phổ biến: Jpeg, bmp, png, gif, tiff.
 • Mở tệp thư mục DICOM
 • Hiển thị danh sách bệnh nhân từ DICOMDIR
 • Hiển thị hình ảnh từ các nghiên cứu và khảo sát khác nhau
 • Tải hình ảnh DICOM thông qua kéo & thả hoặc nhấp đúp vào trình xem DICOM.
 • Chuyển đổi hình ảnh DICOM sang định dạng JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
 • Chuyển đổi DICOM sang WMV, AVI
 • Sao chép hình ảnh DICOM vào clipboard
 • Kiểm soát độ sáng / độ tương phản
 • Thu phóng và quét hình ảnh DICOM
 • Các phép đo và chú thích
 • Hiển thị các thuộc tính DICOM của hình ảnh được chọn
 • Tích hợp trình xem DICOM trên đĩa CD/DVD mà không cần cài đặt

Trình xem MicroDicom chạy trên Windows XP, Win Vista, Win 7, 8, 8.1, 10. Có sẵn cho nền tảng x86 (32bit) và x64 (64bit).

Xem thêm:

Tải về phần mềm DICOM miễn phí tại đây : (file ~ 4 MB) https://www.microdicom.com/downloads.html

Tài liệu hướng dẫn sử dụng MicroDicom:  https://www.microdicom.com/documentation.html

To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post