4 posts with phần mềm đọc ảnh dicom

Phần mềm DICOM miễn phí - MicroDicom

Published on by Nguyễn Ngọc Phúc

Phần mềm DICOM miễn phí - MicroDicom

MicroDicom MicroDicom là ứng dụng xử lý và lưu giữ hình ảnh ở định dạng DICOM. Trình xem DICOM của MicroDicom được trang bị hầu hết các công cụ phổ biến để thao tác với hình ảnh DICOM. Ngoài giao diện trực quan, trình xem DICOM của MicroDicom được miễn...

Read more

Ứng dụng xem file DICOM online - DICOM Viewer Online

Published on by Nguyễn Ngọc Phúc

Ứng dụng xem file DICOM online - DICOM Viewer Online

Ứng dụng xem file DICOM online DICOM là tập tin ảnh do máy X-quang kỹ thuật số, máy CT, máy MRI tạo ra. Các file DICOM có đuôi *.DCM, nó cần phần mềm chuyên dụng để xử lý. Bạn có thể sử dụng eFilm workstation, hoặc ứng dụng xem file DICOM online (DICOM...

Read more

Phần mềm đọc ảnh X-quang kỹ thuật số

Published on by Nguyễn Ngọc Phúc

Phần mềm đọc ảnh X-quang kỹ thuật số

Phần mềm đọc ảnh X-quang kỹ thuật số DICOM là file ảnh chuyên dụng do các thiết bị như máy X-quang kỹ thuật số, máy CT, máy MRI tạo nên. Để mở, xem, chỉnh sửa các file DICOM cần các phần mềm chuyên dụng như eFilm, Sante DICOM Viewer... Hoặc phần mềm chuyên...

Read more

Phần mềm eFilm Workstation 3.4

Published on by Nguyễn Ngọc Phúc

Phần mềm eFilm Workstation 3.4

Phần mềm eFilm Workstation 3.4.0 EFILM Workstation 3.4.0 là phần mềm xem, đọc định dạng file DICOM. Sử dụng phần mềm eFilm Workstation có thể xem, sửa các file ảnh DICOM do máy X-quang KTS, máy CT- Scaner, máy MRI tạo ra. Phần mềm eFilm Workstation 3.4.0...

Read more