About me

Published by Nguyễn Ngọc Phúc

Xin chào!

Tôi là Nguyễn Ngọc Phúc, đây là blog của tôi trên Over-blog. Nó là trang web, giúp tôi giới thiệu & quảng bá dịch vụ mà tôi đã theo đuổi nhiều năm qua.

Tôi thuộc thế hệ 8x, tôi làm việc trong lĩnh vực y tế tư nhân từ năm 2007 đến nay. Kinh qua nhiều phòng khám, bệnh viện, hiện tôi cung cấp dịch vụ chụp X-Quang lưu động & dịch vụ khám sức khỏe cho khối doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, tôi cũng cung cấp dịch vụ tạo website cho doanh nghiệp, blog cá nhân, SEO Google. 

Ngoài trang web này, bạn cũng có thể gặp tôi ở các địa chỉ liên kết dưới đây:

  • Blog: https://phuc-nguyen.com
  • Web: https://mekongmed.com (Quản trị viên)
  • Facebook: https://www.facebook.com/phucnguyen247.vh
  • Twitter: https://twitter.com/phucnguyen247

Trân trọng!

To be informed of the latest articles, subscribe: